Děkujeme partnerům a sponzorům!

Hlavní partneři závodu:

Podporují nás:

Mediální partneři:


Propozice druhého ročníku závodu !

Pořadatel si vyhrazuje právo kategorie žen sjednotit do jedné v případě nízké účasti. Dřívější start kategorií M+D+E+Z+Ž+G může být zrušen a odsunut na pozdější start, pokud bude nízká účast v těchto kategoriích (nepředpokládá se). Pokud by situace nastala, bude o ní včas informováno zde na webu i na FB stránce Prachem Svatební cesty road cycling race.

Chybějící údaje budou co nejdříve doplněny. 

Děkujeme za pochopení.


 • Termín: 14.4.2019

 • Místo, start a cíl:    Ranč Kostelany, Kostelany 200, 76701
 • Start závodu: 
 1. 13:00 (kategorie A+B+C)
 2. 10:00 (kategorie M+D+E+Z+Ž+G+LOVE)
 • Trasy a kategorie závodu: 
 1. Kategorie A (muži 19 - 29 let)  -  80 km   
 2. Kategorie B (muži 30 - 39 let)  -  80 km
 3. Kategorie C (muži 40 - 49 let)  -  70 km
 4. Kategorie D (muži 50 - 59 let)  -  55 km
 5. Kategorie M (muži 15 - 18 let)   -  55 km
 6. Kategorie E (muži nad 60 let)  -  45 km
 7. Kategorie Z (ženy 15 - 39 let)    -  45 km
 8. Kategorie Ž (ženy nad 40 let)    -  45 km
 9. Kategorie G (Gravel bike all)     -  55 km
 10. Kategorie LOVE (manželské páry) - 45 km

 • Počet okruhů dle kategorií: 

 • Kat. A: 2x zaváděcí okruh, 4x Svatební okruh, 1x závěrečný okruh
 • Kat. B: 2x zaváděcí okruh, 4x Svatební okruh, 1x závěrečný okruh
 • Kat. C: 2x zaváděcí okruh, 3x Svatební okruh, 1x závěrečný okruh
 • Kat. D: 1x zaváděcí okruh, 3x Svatební okruh, 1x závěrečný okruh
 • Kat. M: 1x zaváděcí okruh, 3x Svatební okruh, 1x závěrečný okruh
 • Kat. E: 1x zaváděcí okruh, 2x Svatební okruh, 1x závěrečný okruh
 • Kat. Z: 1x zaváděcí okruh, 2x Svatební okruh, 1x závěrečný okruh
 • Kat. Ž: 1x zaváděcí okruh, 2x Svatební okruh, 1x závěrečný okruh
 • Kat. G: 1x zaváděcí okruh, 3x Svatební okruh, 1x závěrečný okruh
 • Kat. LOVE: 1x zaváděcí okruh, 2x Svatební okruh, 1x závěrečný okruh

 • Prezentace:    od 8:00 do 12:40 hod. 
 • Startovné:    (zahrnuje startovní číslo, časomíru, občerstvení na trati a mytí kol v cíli, tombolu startovních čísel)
 1. 350 Kč (přihlášení/platba do 9.4./10.4.2019) 
 2. 400 Kč (přihlášení a platba hotově v den startu)
 3. 250 Kč (pouze závodníci s platnou licencí SPAC - nutné předložit při prezentaci) 

 • Možnosti platby startovného:
 1. Předem na účet č. 1466138022/3030
 2. Hotově v den startu při prezentaci
 • Ceny pro první 3 v kategoriích (mimo kat. LOVE): 
 1. 1. místo: 2 000 Kč, originální kovaný pohár, dary od sponzorů
 2. 2. místo: 1 000 Kč, originální kovaný pohár, dary od sponzorů
 3. 3. místo: 500 Kč, originální kovaný pohár, dary od sponzorů 
 • Kategorie Love (speciální kategorie manželských párů):
 1. 1. místo: originální kovaný pohár, 90 minut ve wellness Ranč Kostelany, dary od sponzorů
 2. 2. místo: originální kovaný pohár, 60 minut ve wellness Ranč Kostelany, dary od sponzorů
 3. 3. místo: originální kovaný pohár, 60 minut bowling Ranč Kostelany, dary od sponzorů

                       Přihlášení do této kategorie je možné pouze pro manželské                            páry bez rozdílu věku a manželé se musí prokázat při                                        registraci platnými OP. Do výsledků se započítává čas                                      druhého z páru v cíli. Povolená je mechanická pomoc v                                    párech  (tlačení rukou), zakázáno je použití gumového lana a                        jiného spojení kol. Hlavním sponzorem této kategorie je                                  Ranč Kostelany, děkujeme!

 • Limit pro dojetí tras:     17:30 hod. 
 • Vyhlášení výsledků:       17:00 hod.
 • Losování tomboly:      17:30 hod.
 • Ukončení závodu:         18:00 hod.


 • Doprovodné vozy: 

Doprovodné auta jsou povolena pouze na asfaltových cestách, na svatební cestu je vjezd doprovodných aut přísně zakázán. Bude vyznačena objízdná trasa přes Milovice a Zdounky, ale časově to bude limitní, nedoporučujeme. Proti směru závodu na Bunč auta pouštět nebudeme z důvodu nebezpečí srážky s protijedoucími závodníky!

Za doprovodné auta na trati zodpovídá závodník, kterého doprovází. Pokud bude nahlášeno nebezpečné chování auta mezi závodníky, bude doprovázený závodník a celý team vyloučen ze závodu! 

Nejjistější varianta je umístit na výjezd ze Svatební doprovod s náhradními výplety. 


Závod je určen pro silniční kola. Gravel biky a crossová kola s šířkou pláště od 32mm je možné přihlásit do kategorie G bez rozdílu věku. Je povoleno použít kola horská, zakázaná jsou elektrokola a jiné pomůcky mechanického dopingu. Ochranná přílba hlavy je povinná po celou dobu závodu. Závodit se bude na uzavřeném okruhu, každý závodník je i tak povinen dodržovat pravidla silničního provozu. Přihlášením a zaplacením startovného každý závodník potvrzuje, že startuje na vlastní nebezpečí a za případnou újmu na zdraví nebo majetku sobě i jiným je zodpovědný viník události. Pořadatel není zodpovědný za škodu způsobenou jinou osobou! Doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ škodné události nebo újmy na zdraví! Snížené startovné platí při přihlášení do 9.4.2019 přes přihlašovací formulář a platba připsána do 10.4.2019. Závodníci s platnou licencí SPAC platí snížené startovné i v den prezentace a závodí podle pravidel SPAC 2019 a pravidel závodu. Finanční prémie budou vyplaceny pouze při účasti nad 10 přihlášených osob v kategorii. Pořadatel si vyhrazuje právo změn z neodkladných důvodů, vlivů počasí nebo dalších nezaviněných příčin. V případě zrušení závodu v daném termínu bude oznámen nový vhodný termín a zaplacené přihlášky se automaticky přesunují.