Propozice závodu

Děkujeme partnerům a sponzorům!

Nenašli jste zde Vaši firmu? Může tu být! Více informací na tel: 776 656 332, děkujeme.

Propozice druhého ročníku závodu !

Zveřejňujeme zatím ještě předběžné propozice závodu, pevný je termín i kategorie, vyhrazujeme si však právo kategorie žen sjednotit do jedné v případě nízkého zájmu. Dřívější start kategorií M+D+E+Z+Ž+G může být zrušen a odsunut na pozdější start, pokud bude nízká účast v těchto kategoriích (nepředpokládá se). Pokud by situace nastala, bude o ní včas informováno zde na webu i na FB stránce Prachem Svatební cesty road cycling race.

Chybějící údaje budou co nejdříve doplněny. 

Děkujeme za pochopení.

 • Termín: 14.4.2019

 • Místo, start a cíl:    Ranč Kostelany, Kostelany 200, 76701
 • Start závodu: 
 1. 13:00 (kategorie A+B+C)
 2. 10:00 (kategorie M+D+E+Z+Ž+G)
 • Trasy a kategorie závodu: 
 1. Kategorie A (muži 19 - 29 let)  -  80 km   
 2. Kategorie B (muži 30 - 39 let)  -  80 km
 3. Kategorie C (muži 40 - 49 let)  -  70 km
 4. Kategorie D (muži 50 - 59 let)  -  55 km
 5. Kategorie M (muži 15 - 18 let)   -  55 km
 6. Kategorie E (muži nad 60 let)  -  45 km
 7. Kategorie Z (ženy 15 - 34 let)    -  45 km
 8. Kategorie Ž (ženy nad 35 let)    -  45 km
 9. Kategorie G (Gravel bike all)     -  55 km

 • Počet okruhů dle kategorií: 

 • Kat. A: 2x zaváděcí okruh, 4x Svatební okruh, 1x závěrečný okruh
 • Kat. B: 2x zaváděcí okruh, 4x Svatební okruh, 1x závěrečný okruh
 • Kat. C: 2x zaváděcí okruh, 3x Svatební okruh, 1x závěrečný okruh
 • Kat. D: 1x zaváděcí okruh, 3x Svatební okruh, 1x závěrečný okruh
 • Kat. M: 1x zaváděcí okruh, 3x Svatební okruh, 1x závěrečný okruh
 • Kat. E: 1x zaváděcí okruh, 2x Svatební okruh, 1x závěrečný okruh
 • Kat. Z: 1x zaváděcí okruh, 2x Svatební okruh, 1x závěrečný okruh
 • Kat. Ž: 1x zaváděcí okruh, 2x Svatební okruh, 1x závěrečný okruh
 • Kat. G: 1x zaváděcí okruh, 3x Svatební okruh, 1x závěrečný okruh

 • Prezentace:    od 8:00 hod.
 • Startovné:    (zahrnuje startovní číslo, časomíru, občerstvení na trati a mytí kol v cíli)
 1. --- Kč (přihlášení/platba do 7.4./8.4.2018)
 2. --- Kč (přihlášení a platba hotově v den startu)
 3. 250 Kč (pouze závodníci s licencí SPAC)

 • Možnosti platby startovného:
 1. Předem na účet č. 1466138014/3030
 2. Hotově v den startu při prezentaci
 • Ceny pro první 3 v kategoriích: 
 1. 1. místo: bude zveřejněno
 2. 2. místo: bude zveřejněno
 3. 3. místo: bude zveřejněno
 • Limit pro dojetí tras:     17:30 hod. 
 • Vyhlášení výsledků:       17:00 hod.
 • Losování tomboly:      17:30 hod.
 • Ukončení závodu:         18:00 hod.

Závod je určen pro silniční kola, gravel biky a crossová kola s šířkou pláště od 32mm je možné přihlásit do kategorie G. Je povoleno použít kola horská, zakázaná jsou elektrokola a jiné pomůcky mechanického dopingu. Ochranná přílba hlavy je povinná po celou dobu závodu. Závodit se bude na uzavřeném okruhu, každý závodník je ale i tak povinen dodržovat pravidla silničního provozu. Přihlášením a zaplacením startovného každý závodník potvrzuje, že startuje na vlastní nebezpečí a za případnou újmu na zdraví nebo majetku sobě i jiným je zodpovědný viník události. Pořadatel není zodpovědný za škodu způsobenou jinou osobou! Doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ škodné události nebo újmy na zdraví! Snížené startovné platí při přihlášení do 7.4.2018 přes přihlašovací formulář a platba připsána do 8.4.2018. Závodníci s platnou licencí SPAC platí snížené startovné i v den prezentace a závodí podle pravidel SPAC 2019 a pravidel závodu. Pořadatel si vyhrazuje právo změn z neodkladných důvodů, vlivů počasí nebo dalších nezaviněných příčin. V případě zrušení závodu v daném termínu bude oznámen nový vhodný termín a zaplacené přihlášky se automaticky přesunují.