Český pohár silnice mládeže a žen Kroměříž 18.5.2019

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pořadatel:           Cykloteam OD MORAVA, nám. Dr. E. Beneše 7, 76901 Holešov  

Termín:                Sobota, 18. 5. 2019 v 10:00 hod. 

Místo:                  Kroměříž, Velké náměstí 

Ředitel závodu:  Dušan Slavík, Kostelany 143, 767 01 Kroměříž, tel: 776 656 332 

Hlavní rozhodčí: 

Přihlášky:            do 15. 5. 2019 

Seznam přihlášených: 

Prezentace:       Kavárna Velo café, Velké nám. 46, 767 01 Kroměříž, začátek 7:30 hod., výdej                                             startovních čísel bude ukončen 60 minut před startem příslušné kategorie! 

Technická porada: 9:00 hodin - Zasedací místnost Městské policie na Velkém náměstí v Kroměříži 

Podmínka účasti: platná závodní licence ČSC pro rok 2019 

Startovné:        závodníci přihlášení v termínu do 15. 5. 2019

  • žáci, žákyně, kadeti, kadetky, juniorky - 100,- Kč
  • junioři, ženy - 200,- Kč ! 

                           !!!závodníci přihlášení po termínu nebo na místě závodu uhradí dvojnásobek !!!

Startují:      

  • 10:00 hod. žáci st., kadetky 3 okruhy = 45 km
  • 10:00 hod. žáci ml., žákyně 1 okruh = 15 km 
  •  11:00 hod. junioři 6 okruhů = 90 km
  • 11:00 hod. kadeti, juniorky, ženy 4 okruhy = 60 km

Trasa závodu: Okruh v blízkosti Kroměříže dlouhý 15 km se zvlněným profilem, slavnostní start na           Velkém nám. v Kroměříži, ostrý start na ulici Havlíčkova na výjezdu z Kroměříže, dále přes Popovice, Zlobice a Lutopecny zpět do Kroměříže a mezi Květnou zahradou a Psychiatrickou léčebnou zpět na ulici Havlíčkovu, kde bude cíl na vrcholu stoupání těsně za Kroměříží. Slavnostní vyhlášení opět na Velkém náměstí v Kroměříži. Pro veřejnou dopravu bude pořadateli doporučen jednosměrný pohyb ve směru závodu, policie nepovolila okruh jednosměrně uzavřít, mohou se objevit vozidla v protisměru! 

Předpis: Závod se koná dle Pravidel cyklistiky ČSC a ustanovení tohoto rozpisu. Všichni účastníci se závodu zúčastňují na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Všichni účastníci musí dodržovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. a jsou povinni uposlechnout pokynů policie, pořadatelů a rozhodčích. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti tomuto rozpisu z důvodu nepředvídaných událostí. 

Předepsané převody: žáci mladší 5,84 m/ot., žáci starší 6,17 m/ot., kadeti 6,94 m/ot., junioři 7,93 m/ot. Kategorie žáci a kadeti smí použít pouze kola s drátovým výpletem. 

Ceny: obdrží první 3 závodníci v každé kategorii, čas vyhlášení bude upřesněn. 

Zdravotní zajištění: sanitka s doprovodem - MUDr. 

Mechanická pomoc: na základě dohody s pořadatelem a hlavním rozhodčím. 

Další ustanovení: závodník dojetý vedoucím jezdcem o celý okruh bude ze závodu odvolán. 

Šatny: bude upřesněno