Děkujeme partnerům a sponzorům!

Hlavní partneři závodu:

Podporují nás:

Město Kroměříž

Mediální partneři:


Propozice třetího ročníku závodu:

Kdy: ročník 2021 zrušen

Kde: Velké náměstí v Kroměříži, 76701

Start: 10:00 hod (platí pro obě trasy a všechny kategorie současně)

Trasy:

Trasa A:  163 km/ 2300m  (zařazena do série RoadMarathon)

Trasa B: 85 km/1400m (zařazena do série RoadRace)

Z důvodu rozlišení startovních čísel není možná změna trasy v průběhu závodu! Na trase budou průjezdní kontroly, kdo nebude zaznamenán čipem, bude diskvalifikován!


Start a cíl: Velké náměstí v Kroměříži


Kategorie:

Kategorie ELITE: muži bez rozdílu věku

Kategorie A: muži 15 - 29 let

Kategorie B: muži 30 - 39 let

Kategorie C: muži 40 - 49 let

Kategorie D: muži 50 - 59 let

Kategorie E: muži 60 let a více

Kategorie Z: ženy 15 - 39 let

Kategorie Ž: ženy 40 let a více

Kategorie G: Gravel bike all (pouze trasa B)

Kategorie LOVE: manželské páry (pouze trasa B)


Prezentace:

Velké náměstí v Kroměříži 

Pátek 7.8.2021: 16:00 - 19:00
Sobota 7.8.2021: 7:00 - 9:30
 


Startovné:


prodlouženo do 25.7.2021: 500/600 Kč (krátká/dlouhá trasa)

splatné v termínu do 6.8.2021: 600/700 Kč (krátká/dlouhá trasa)


zaplacené v den závodu při prezentaci: 700/800 Kč (krátká/dlouhá trasa)

V ceně je zahrnuto: startovní číslo, měření času čipovou metodou, občerstvení na trase.


Úhrada startovného:

Předem na účet č.: 230 175 5780/2010

IBAN: CZ91 2010 0000 0023 0175 5780 SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Hotově při prezentaci


Ceny:

Kategorie ELITE: prvních 5 obdrží finanční prémie a dary od sponzorů **

Ostatní kategorie: první 3 obdrží originální kované poháry a dary od sponzorů


Limit pro dokončení závodu: 17:00 hod

Vyhlášení výsledků: 16:30 hodInformace k závodu:

Doprovodná vozidla: jsou povolena pouze po ohlášení při registraci a zaplacení poplatku 50 Kč. Každému vozidlu bude přiděleno registrační číslo, které NEZNAČÍ řazení v koloně, ale je určeno pro snadnou identifikaci vozu. Řidiči doprovodných vozů jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a CHOVAT SE OHLEDUPLNĚ K OSTATNÍM ZÁVODNÍKŮM. Za doprovodný vůz zodpovídá závodník/team, kterého vůz doprovází a při porušení pravidel bude závodník/team diskvalifikován! Budou vyznačeny zakázané úseky (např. Svatební cesta) pro doprovodné vozy a každé registrované vozidlo obdrží mapku s vyznačenou objízdnou trasou. Těm, kdo tyto zákazy poruší, hrozí pokuta.

Podmínky závodu:

Závod se koná pod záštitou starosty města Kroměříže, Mgr. Jaroslavem Němcem, je určen pro silniční kola. Gravel biky a crossová kola s šířkou pláště od 32mm je možné přihlásit do kategorie G bez rozdílu věku. Je povoleno použít kola horská, zakázaná jsou elektrokola a jiné pomůcky mechanického dopingu. Ochranná přílba hlavy je povinná po celou dobu závodu. 

** Kategorie ELITE je doporučena pro závodníky s licencí ČSC nebo UCI, prvních 5 v kategorii bude ohodnoceno finanční prémií a obdrží dary od sponzorů, ale nebudou hodnoceni v sérii RoadRace a RoadMarathon!

Závodit se bude za plného provozu při spolupráci s PČR a MP, dobrovolnými hasiči a každý závodník je povinen dodržovat pravidla silničního provozu. Celá trasa závodu bude v režimu zvláštního užívání. Hlavní peloton maratonu jede pod ochranou tzv. "plovoucí uzávěry" v délce cca 20 minut. Na začátku této plovoucí uzávěry jede zaváděcí auto označené výstražným majákem oranžové barvy a označené cedulí "Cyklistický maraton". Na konci plovoucí uzávěry jede motospojka v oranžové vestě označená cedulí konec plovoucí uzávěry. Doprovod celého pelotonu zajišťují motospojky ve výstražných oranžových vestách, které pomáhají uzavírat s předstihem křižovatky a regulují dopravu. Na vytypovaných, či nepřehledných křižovatkách máme své proškolené regulovčíky ve výstražných vestách a za součinnosti PČR usměrňujeme dopravu. Všichni regulovčíci a motospojky jsou uvedeny ve zvláštním užívání jako osoby oprávněné regulovat dopravu.

Zbylá část účastníků maratonu, ti kteří propadnou za plovoucí uzávěru, musí dodržovat pravidla silničního provozu. U každé větší skupiny se pohybuje doprovodné vozidlo či motospojka.

Na konci celého maratonu se pohybuje sběrný vůz a na trase maratonu se pohybuje doprovodná sanitka. Každý účastník maratonu má na startovním čísle telefonní čísla na sběrný vůz a sanitku. 

Přihlášením a zaplacením startovného každý závodník potvrzuje, že startuje na vlastní nebezpečí a za případnou újmu na zdraví nebo majetku sobě i jiným osobám je zodpovědný viník události. Pořadatel není zodpovědný za škodu způsobenou jinou osobou! Doporučujeme uzavřít individuální pojistku pro případ škodné události nebo újmy na zdraví! Po uplynutí termínu tento nárok zaniká. Manželské páry přihlášené do kategorie LOVE se musí při prezentaci prokázat platnými občanskými průkazy, jinak nebudou do kategorie zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo změn z neodkladných důvodů, vlivů počasí nebo dalších nezaviněných příčin. V případě zrušení závodu v daném termínu bude oznámen nový vhodný termín a zaplacené přihlášky se automaticky přesunují na nový termín. 

Pořadatel se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne třetí osobě a zajistí jejich ochranu v souladu se zákonem č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratí a v časovém harmonogramu v případě nepředvídaných událostí. 

Odesláním nebo odevzdáním přihlášky účastník souhlasí s podmínkami závodu!